شنبه, 23 دی 1396

علم شبکه اجتماعی

 علم شبکه اجتماعی

امروزه دنياي پيرامون ما شامل تعداد بسيار زيادي شبکه‌ مي‌باشد. شبکه‌هاي انتقال برق، اينترنت، بزرگراه‌ها و مترو هر کدام بخشي از نياز‌هاي ما را برطرف مي‌سازند. علاوه بر شبکه‌هاي حقيقي ما در احاطه‌ي شبکه‌هاي مجردي نيز هستيم که هر کدام تأثير عمده‌اي بر فعاليّت‌هاي روزمره ما مي‌گذارند. شبکه‌هايي نظير شبکه‌هاي ارتباطات اجتماعي که خود به شبکه‌هاي کاري و شبکه‌هاي دوستان و نزديکان تقسيم مي‌گردد. اين حجم از شبکه‌ها تنها شبکه‌هاي ماکروسکوپي هستند که در اطراف ما قرار گرفته‌اند. از ديد ميکروسکپي شبکه‌هاي بسياري وجود دارند که نقش عمده‌اي در حيات ما ايفا مي‌کنند. شبکه‌ي نروني مغز، شبکه‌ي ژن‌ها و شبکه‌ي پروتئين‌ها از جمله‌ شبکه‌هاي حياتي و تأثيرگذار در زندگي ما هستند.

 

با وجود تفاوت بسيار زياد بين هر کدام از شبکه‌هاي مذکور مشاهدات دانشمندان علوم مختلف نشان مي‌دهد که همگي‌ آن‌ها داراي خصوصيات مشترکي هستند. نظر به گسترش شبکه‌هاي پيچيده در همه‌ي ابعاد زندگي بشري و وجود برخي شباهتها بين آن‌ها در سال‌هاي اخير تلاش زيادي براي سازماندهي علم جديدي با نام علم شبکه‌توسط دانشمندان رشته‌هاي مختلف صورت پذيرفته است.

 

 شبکه های اجتماعی Social Network ) ) چیست ؟

شبکه های اجتماعی گروهی از افراد یا سازمان های دارای سلیقه یا منافع مشترک هستند که برای دستیابی به اهداف خاصی گرد می آیند. هر عضو را یک بازیگر یا (actor) می گویند. ویژگی شبکه های اجتماعی وجود روابطRelationship   و تعاملات (interaction) پیچیده بین بازیگران است.

دلایل عمده ایجاد شبکه های اجتماعی :

  •          روابط فردی
  •          روابط کاری
  •          روابط علمی
  •          سلیقه ها و علایق و تفریحات مشترک
  •          انگیزه های اجتماعی – سیاسی

           رسانه های اجتماعی


تحلیل شبکه های اجتماعی

آنالیز یا تحلیل شبکه های اجتماعی به معنای مطالعه ویژگی های  شبکه های اجتماعی و روابط بین افراد و بخش های یک شبکه با رویکرد تئوری شبکه ای یا گراف است.

تحلیل شبکه های اجتماعی نوعی مطالعه بین رشته ای در حوزه های مختلف است، از جمله :

جامعه شناسی،علوم اطلاعات، علوم ارتباطات، مدیریت و سازمان، انسان شناسی، جغرافیا، روانشناسی اجتماعی، زبان شناسی، اپیدمیولوژی، اقتصاد و بازرگانی

 

شبکه‌هاي اجتماعي به طور عمده از دو ديدگاه قابل بررسي مي‌باشند: ساختار و ديناميک. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اين شبکه ها در خصوصيات مشترک ساختاري به طرز جالب توجّهي اشتراک دارند.تغييرات اين شبکه ها در طول زمان نيز تا حدي قابل پيش بيني است.

 

 

 ويژگيهاي ساختاري شبکه‌هاي اجتماعي


در دهه‌ي اخير، بررسي ساختار شبکه‌ها با استفاده از داده‌هاي واقعي و ابزار‌هاي پردازشي قوي،‌ خصوصيات مشابه انواع شبکه‌ها با يکديگر را آشکار کرده است. به عنوان مثال کوچک بودن ميانگين کوتاهترين فاصله‌ها، بالا بودن خوشه‌بندي  و وجود انجمنها در شبکه‌هاي پيچيده تنها برخي از خصوصيات مشترک شبکه‌ها در علوم مختلف مي‌باشد. حضور تمامي اين خصوصيات در شبکه‌هاي واقعي آنان را از مدل‌هاي بررسي شده در رياضيات، مانند تور‌ها و گراف‌هاي تصادفي، متمايز مي‌کند. اين خصوصيات موجب شده است که نحوه‌ي شکل‌گيري تکاملي شبکه‌هاي واقعي مورد بررسي دقيق قرار گيرد و مدل‌هايي براي ايجاد شبکه‌هاي پيچيده با چنين ساختار‌هايي با الهام از نحوه‌ي شکل‌گيري شبکه‌هاي واقعي ارائه گردد.

مدلهاي ديناميک و انتشار

پويايي يکي از ويژگيهاي مهم شبکه‌هاي اجتماعي مي‌باشد. نحوه‌ي انتشار يک پديده در شبکه‌ يکي از مهمترين مصاديق پويايي آن‌ها است. اعضاي هر شبکه در هر حوزه‌اي رفتاري منحصر به فرد دارند که در کنار ديگر اعضا به ايجاد يک پديده در شبکه منجر مي‌شود. انتشار ويروس‌ها در جوامع انساني، خرابي پي در پي خطوط انتقال برق، انتشار شايعه و گسترش ويروس‌هاي رايانه‌اي در شبکه‌هاي مختلف اجتماعي و تکنولوژيکي از جمله مثال‌هاي انتشار يک پديده در شبکه‌ها هستند که هر يک از رفتار جمعي رئوس موجود در شبکه ناشي مي‌گردند.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.