شنبه, 23 دی 1396

مطالب

هوش تجاری

هوش تجاری

  هوش تجاری یک ابزار یا یک محصول و یا حتی یک سیستم نیست، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده، که اساس آن تسریع در دستیابی به اطلاعات به منظور تحلیل دقیق و هوشمند کسب و کار است. به طورکلی، هوش تجاری به مجموعه توانایی ها، تکنولوژی ها، ابزارها و راهکارهایی گفته می‏شود که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار کمک می نماید. ابزارهای هوش تجاری،چشم اندازی از شرایط گذشته، حال و آینده را در اختیار افراد قرار می دهد. مرکز تحقیقات مبین سه نوع خدمات در حوزه هوشمندی کسب وکار ارایه می کند:

 آموزش و مشاوره (رایگان)

 نظارت پروژه های هوشمندی کسب وکار

 اجرای پروژه های حوزه هوشمندی کسب وکار

آموزش و مشاوره (رایگان)

  در سازمانهای بزرگ، هوشمندی کسب وکار همواره به عنوان یک برنامه همیشگی و استراتژیک در دستور کار قرار دارد. درنتیجه نگاه پروژه ای به کل این فرایند، منطقی به نظر نمی رسد. البته در قالب برنامه جامع هوشمندی کسب و کار یک سازمان، می توان پروژه های مفیدی در محدوده های مشخص تعریف نمود. مرکز تحقیقات مبین در راستای رسالت و اهداف کلان تعریف شده، با بهره گیری از تجارب متخصصان این حوزه، در سطح معقولی امکان استفاده مشتریان از خدمات مشاوره ای را فراهم ساخته است. سیاستگذاران این مرکز امیدوارند این نوع خدمات مشورتی، در تدوین برنامه های کلان و ساماندهی انواع پروژه های هوشمندی کسب وکار موثر بوده و مانع از هدر رفت منابع سازمانهای خصوصی و دولتی در سطح ملی گردد.

نظارت پروژه های هوشمندی کسب وکار

  خدمات نظارت بر پروژه های هوشمندی کسب وکار در واقع کمک به سازمان ها برای دستیابی به حداکثر خروجی های مطلوب و مراقبت از روند صحیح و بهنگام پروژه های هوشمندی کسب وکار است. شاید مهمترین قسمت آن تجمیع نیازمندیها و تدوین اسناد بالادستی پروژه هایی تحلیلی باشد. همچنین نظارت بر تدوین چارچوب پروژه ها در جهت تطبیق با برنامه کلی سازمان در حوزه هوشمندی کسب وکار.

اجرای پروژه های حوزه هوشمندی کسب وکار

  پروژه های هوشمندی کسب وکار در قالب برنامه جامع سازمان برای حصول نتیجه های مشخص و در حوزه های تخصصی تعریف می شوند. این پروژه ها منجر به تولید سامانه های تحلیلی در سازمان خواهند شد. سامانه های تحلیلی بر خلاف سامانه های عملیاتی برای امور جاری سازمان نیستند، بلکه ابزارهایی برای کمک به نظارت، کنترل، بهبود عملکرد، تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند. برخی از سامانه هایی که این مرکز قابلیت اجرای آنها را در ابعاد مختلف دارد، در ادامه آورده شده است:

  • سامانه تحلیلی مدیریت ارتباط با مشتریان: در حوزه های مختلف بانک، شناسایی یک مشتری از جمیع جهات از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع بنابر موضوع مطرح شده ممکن است هرگونه اطلاعاتی در مورد مشتری مورد نیاز باشد. این اطلاعات می تواند شامل مشخصات فردی، ثبتی و اطلاعات منابع، مصارف و حتی انوع ارتباط با سایر مشتریان و گاهی اطلاعات اضافه تری از شخصیت یا رفتار مشتری باشد که از طرق مختلف در سامانه بارگذاری شده است. دو زاویه دید بطور کلی در این سامانه وجود دارد:

  1. با محوریت یک مشتری: در این قسمت از سامانه، کاربر به کلیه اطلاعات مربوط به یک مشتری خاص دسترسی خواهد داشت.

  2. بصورت تجمیعی و کلان: این بخش از سامانه به گروه های، روندها و بطور کلی تحلیل های جامع مشتریان بانک اختصاص دارد و پشتیبانی قوی برای تصمیم سازی های کلان در ارتباط با مشتریان است.

  • سامانه تشخیص تقلب: هدف این سامانه تشخیص تراکنش‏های مشکوک و گزارش آنها با هدف جلوگیری از وقوع و گسترش تخلفات و ایجاد احساس امنیت برای مشتریان است،

  • سامانه تشخیص و مبارزه با پولشویی: هدف این سامانه، خودکارسازی بررسی جریان های مالی جرایم مرتبط با پول‏شویی، تشخیص موارد پرخطر، ارایه گزارشات مصوب بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و ... است.

  • سامانه‏ های دیگر: سامانه ‏های دیگری همانند دشبورد مالی، دشبورد نظارت از راه دور و ... نیز می‏تواند با توجه به اولویت‏های بانک، شرایط کسب و کار بانکی و بخش‏نامه‏های نظارتی و ... توسعه داده شده و ایجاد شوند.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.