شنبه, 23 دی 1396

مطالب

محصولات و حوزه های کاری مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین

هوش تجاری

  هوش تجاری یک ابزار یا یک محصول و یا حتی یک سیستم نیست، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده، که اساس آن تسریع در دستیابی به اطلاعات به منظور تحلیل دقیق و هوشمندی کسب و کار است. به طورکلی، هوش تجاری به مجموعه توانایی ها، تکنولوژی ها، ابزارها و راهکارهایی گفته می‏ شود که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار کمک می نماید. ابزارهای هوش تجاری،چشم اندازی از شرایط گذشته، حال و آینده را در اختیار افراد قرار می دهد. مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین سه نوع خدمات در حوزه هوشمندی کسب وکار ارایه می کند: 1-آموزش و مشاوره (رایگان) 2-نظارت پروژه های هوشمندی کسب وکار 3- اجرای پروژه های حوزه هوشمندی کسب وکار


Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.