شنبه, 23 دی 1396

مطالب

سامانه تحلیل اسناد متنی

سامانه تحلیل اسناد متنیقابلیت‌ها:

 • سازماندهی هوشمند اسناد
 • شناسایی کلمات کلیدی نماینده اسناد موجود در هر خوشه
 • رتبه بندی اسناد هر خوشه
 • تشکیل شمای ابری الفبایی واژگان برای مجموعه‌ای از اسناد مشخص
 • تولید مدل خوشه‌بندی تجمیعی برای حداکثر 35000 سند
 • انتساب اسناد به رده‌های از پیش تعیین شده
 • حذف اسناد تکراری
 • پشتیبانی گسترده از فایل‌های فشرده
 • پیگیری جریان موضوعات
 • شناسایی موجودیت‌های موجود در متن
 • شناسایی هم رخدادی‌های بین موجودیت‌ها
 • استخراج کلمات کلیدی برای یک یا چند سند خاص
 • پیگیری یک کلمه کلیدی خاص
 • انتساب هویت واحد به هریک از موجودیت‌های شناسایی شده
 • استخراج ارتباطات میان موجودیت‌ها
 • تشکیل پروفایل برای هریک از موجودیت‌ها
 • پیگیری موجودیت‌ها در اسناد

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.